Auto

Bedrijfswagen of mobiliteitsbudget?

Wie een bedrijfswagen heeft, kan die inruilen voor een virtueel, duurzaam mobiliteitsbudget. Dat is een jaarlijks bedrag dat je vrij besteedt aan een milieuvriendelijkere bedrijfswagen en/of duurzame vervoersmiddelen en -diensten. Iets voor jou? Dat ontdek je hier.

  • Heb je (recht op) een bedrijfswagen? Dan kom je in aanmerking voor een mobiliteitsbudget.
  • Als je verder niets aan mobiliteit uitgeeft, kies je beter voor een mobiliteitsvergoeding.
  • Als je de werkelijke kost vergelijkt met het nettovoordeel, is een bedrijfswagen doorgaans interessanter dan een loonsverhoging.

De federale regering voerde het mobiliteitsbudget op 1 januari 2019 in om het autogebruik te verminderen en duurzame vervoersmiddelen te stimuleren. Voortaan kunnen werknemers hun woon-werkverkeer op een andere manier invullen: kiezen voor een milieuvriendelijke bedrijfswagen en met de rest van hun budget bijvoorbeeld een fiets kopen.

Ontdek op het Salon milieuvriendelijkere bedrijfswagens, alsook alternatieve duurzame mobiliteitsmiddelen.

Koop hier je tickets

Heb ik als werknemer recht op een mobiliteitsbudget of -vergoeding?

Werk je in de privésector en heb je een bedrijfswagen die je ook privé gebruikt? Of kom je daarvoor in aanmerking door je functie of het geldende bedrijfswagenbeleid? Dan kan je een mobiliteitsbudget krijgen.

Opgelet: het bedrijfswagenbeleid in je bedrijf moet wel al minstens 3 jaar van kracht zijn (tenzij het bedrijf nog niet zo lang bestaat). Je moet ook minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikken of daarvoor in aanmerking te komen. Bij een aanwerving of promotie is die voorwaarde niet van toepassing en kan je onmiddellijk voor het mobiliteitsbudget kiezen.

Werkgevers zijn trouwens niet verplicht om het mobiliteitsbudget in te voeren. Doen ze dat wel, dan mogen ze ook zelf kiezen welke vervoersmiddelen en -diensten in aanmerking komen.

Mobiliteitsbudget: hoe werkt het?

Het besteedbare bedrag van het mobiliteitsbudget komt overeen met de jaarlijkse brutokost van de bedrijfswagen voor je werkgever. Dus alle financierings- en brandstofkosten, verzekeringen en (para)fiscale lasten zijn inbegrepen. Is je werkgever eigenaar van de bedrijfswagen, dan worden de financieringskosten vervangen door een jaarlijkse afschrijving van 20%.

Er zijn 3 ‘pakketten’ die je kan combineren. Je werkgever bepaalt eventueel uit welke milieuvriendelijke wagens en duurzame vervoersmiddelen je kan kiezen.

  • Je kiest voor een milieuvriendelijkere bedrijfswagen. Die is onderworpen aan dezelfde fiscale regels qua voordelen van alle aard (VAA) en kostenaftrek.
  • Je kiest voor duurzame vervoersmiddelen. Die zijn volledig vrijgesteld van fiscale en sociale bijdragen.
  • Je krijgt het resterende saldo uitbetaald. Hou je op het einde van het jaar nog een som over, dan krijg je die overgemaakt, min 38,07% sociale bijdragen.

Mobiliteitsbudget vs. mobiliteitsvergoeding

Het mobiliteitsbudget is een bedrag dat de werknemer van zijn werkgever ter beschikking krijgt als hij zijn bedrijfswagen inruilt voor een budget dat hij mag besteden aan duurzame, groenere mobiliteit. De mobiliteitsvergoeding is een bedrag dat werkgevers maandelijks contant uitbetalen aan werknemers die hun bedrijfswagen inleveren. Kortom, met de mobiliteitsvergoeding doe je wat je wilt.

Ben je niet van plan om iets aan mobiliteit te besteden, kies je beter voor een mobiliteitsvergoeding. Die is fiscaal en financieel interessanter dan het mobiliteitsbudget, maar dan heb je geen recht meer op een bedrijfswagen die je privé mag gebruiken. Het mobiliteitsbudget houdt die mogelijkheid wel open, omdat je je ‘normale’ bedrijfswagen voor een groener model mag inruilen.

Is een bedrijfswagen nog wel interessant?

Door de nieuwe WLTP-norm voor de CO2-uitstoot stijgen de voordelen alle aard. Is een bedrijfswagen nog dan nog wel de moeite?

Hoe groot het financiële voordeel van een bedrijfswagen precies is, hangt af van je persoonlijke verplaatsingen en van de afspraken met je werkgever. Welk type wagen? Hoeveel privékilometers? Krijg je een (gelimiteerde) tankkaart? Moet je loon inleveren? Wat bij schade?

Voordeel van Alle Aard

Met een bedrijfswagen moet je natuurlijk je wagen zelf niet bekostigen of daarvoor een lening aangaan. Je kan je huidige eigen voertuig misschien verkopen. Je krijgt ook geen onverwachte facturen voor onderhoud, banden, herstellingen, verzekering (tenzij een franchise) enz. Je betaalt wel een belasting op het voordeel dat je krijgt omdat je privé- en woon-werkkilometers mag afleggen met de bedrijfswagen. Dat voordeel is het ‘Voordeel van Alle Aard’ (VAA), een forfaitair bedrag.

Tankkaart

Dat forfait waarop je belast wordt, is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen, de catalogusprijs, de ouderdom en het type brandstof. Op dat bedrag betaal je belasting volgens je marginale aanslagvoet, dat is de hoogste schijf waarin je belast wordt. Sociale bijdragen hoef je als werknemer niet te betalen op dit voordeel. Het maakt daarbij niet uit of je een tankkaart van je werkgever hebt of niet. Fiscaal gezien is het dus interessant om bij de auto ook een tankkaart te krijgen.

Alleen als je vrijwel geen privékilometers en woon-werkverkeer met de auto aflegt, is een bedrijfswagen mogelijk minder interessant dan alternatieve verloning.

Loonsverhoging of bedrijfswagen?

Als je de werkelijke kost vergelijkt met het nettovoordeel, is een bedrijfswagen voor een werkgever doorgaans interessanter dan een loonsverhoging.

In vergelijking met de bruto-nettoverhouding van een klassiek loon is een bedrijfswagen doorgaans zeer interessant. Tel de sociale lasten en bedrijfsvoorheffing erbij en dan kost een nettoloonsopslag je als werkgever bijna drie keer zoveel.

Niet gratis

Een bedrijfswagen is natuurlijk ook niet gratis. Niet alle kosten zijn volledig aftrekbaar (dit hangt af van de CO2-uitstoot), de btw is sowieso beperkt aftrekbaar en je moet een solidariteitsbijdrage (RSZ) betalen.

Daarnaast betaalt je werknemer (of jijzelf als zelfstandige) ook een beperkte belasting op het voordeel van alle aard. Maar al bij al is een bedrijfswagen veel interessanter dan een nettoloonsverhoging.

Waar vind ik de juiste CO2-waarde voor de berekening van mijn autofiscaliteit?

De gemiddelde CO2-uitstoot vind je in vak 49.1 van het gelijkvormigheidsattest. Die is bepaald volgens de oude NEDC-norm. NEDC is de afkorting van New European Driving Cycle. Dat is momenteel de enige norm die de fiscus gebruikt. Deze gemiddelde CO2-uitstoot staat ook samen met het brandstofverbruik vermeld op de labels van de tentoongestelde nieuwe wagens.

Misschien verwarrend: vak 49.4 van het gelijkvormigheidsattest vermeldt ook CO2-waarden. Dat zijn de uitstootwaarden volgens de nieuwe WLTP-homologatieprocedure. WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. Die WLTP-waarden spelen op dit ogenblik geen rol in de fiscaliteit. In de toekomst nemen ze het over van de NEDC-norm. Tot eind 2021 loopt een overgangsperiode.

Spelen opties en accessoires een rol?

Zolang je wagen onder de oude NEDC-fiscaliteit valt, spelen opties en accessoires fiscaal geen rol. De rolweerstand, die bepaald wordt door de keuze van banden en/of velgen, heeft wél een beperkte invloed op de CO2-waarden van de NEDC-meting. Alleen is de fiscale impact daarvan meestal klein of zelfs onbestaand.

Maar zodra de WLTP-fiscaliteit geldt, zullen opties en accessoires wél een invloed hebben.

Als ze een impact hebben op de rolweerstand, het gewicht en/of de luchtweerstand van de auto beïnvloedt, dan komt dat tot uiting in de berekening van de CO2-emissie van het voertuig.

Nog vragen over dit onderwerp? Stel ze op het Salon aan onze #WeAreMobility-ambassadeurs en exposanten!

Inschrijven
Onze nieuwsbrief